MF: “Standard dhe Purs” e konfirmuan rejtingun kreditor të vendit

Shkup, 24 gusht – Agjencia kreditore “Standard dhe Purs” e konfirmoi rejtingun kreditor të vendit, BB – me pasqyrë stabile. Pasqyra stabile, siç notohet në raport të cilin e publikon agjencia kreditore për Republikën e Maqedonisë së Veriut, i reflekton pritjet se rimëkëmbja e parashikuar ekonomike e vendit tonë do të ndihmojë në kufizimin e deficitit fiskal dhe të jashtëm vitin e ardhshëm, informon Ministria e Financave (MF).

Agjencia vlerëson se rejtingu mund të rritet nëse reformat e vazhdueshme strukturore i forcojnë kapacitetet institucionale duke ruajtur politikat fiskale të qëndrueshme.

Aspiratat e vendit tonë për adderim drejt BE-së mund të jenë një spirancë për përmirësime të tilla institucionale dhe përparim të reformave strukturore, theksohet në raport.

“Ekonomia e Republikës së Maqedonisë së Veriut po rikuperohet nga pasojat e pandemisë. Megjithë tkurrjen në tremujorin e parë, ne presim që ekonomia të rritet me 3.7 përqind. Rritja nxitet nga rimëkëmbja e shëndetshme e kërkesës së huaj, e cila reflekton specifikat e integrimit të RS Maqedonisë në zinxhirët ndërkombëtarë të furnizimit, si dhe konsumin privat, si rezultat i përfitimeve të një rimëkëmbjeje në transferet private dhe masave qeveritare për të mbështetur ekonominë të ardhurat e disponueshme”, thuhet në raport.

Përkeqësimi i mundshëm i pandemisë dhe kufizimet shoqëruese mbeten një rrezik për rimëkëmbjen ekonomike, por siç vëren agjencia e kreditit, “eksportet e vendit janë treguar rezident ndaj kufizimeve të imponuara”.

Lidhur me borxhin shtetëror, agjencia pret të arrijë 58 përqind të BPV-së deri në vitin 2024.

Në të njëjtën kohë, Ligji për buxhete, i cili është në proces miratimi, mund të ndihmojë në forcimin e politikave të kujdesshme fiskale dhe forcimin e kornizës fiskale.

“Rezistenca e jashtme e Republikës së Maqedonisë së Veriut reflektohet në aftësinë për të tërhequr investime të huaja, veçanërisht në fushën e sektorit të eksportit, gjë që mund të shihet në deficitin e llogarisë rrjedhëse. Ky trend pozitiv pritet të vazhdojë në periudhën 2021 – 2024”, vlerësohet në raportin e agjencisë kreditore.