Fillon realizimi i dy projekteve të Qendrës për Zhvillim të Rajonit Planor të Pollogut