Ndërpritet seanca e Komisionit për çështje evropiane për ligjin e PP-së