Me mjete nga Byroja për Zhvillim Rajonal, do të realizohen tre projekte në Kërçovë dhe fshatin Sërbica

Shkup, 13 gusht – Në tre muajt e ardhshëm, me mjete të siguruara nga Byroja për Zhvillimin Rajonal të RMV-së, do të realizohen tre projekte, dy prej të cilave i referohen pasurimit të infrastrukturës sportive dhe fushore në qytet dhe një projekti është për ndërtimin e një sistemi të furnizimit me ujë për fshatin e dytë më të madh në komunën e Kërçovës, Sërbica.

Projekti i parë ka të bëjë me ndërtimin e një stadiumi futbolli pranë postës, në rrugën për në fshatin Osoj. Ky stadium futbolli do të kushtojë 6,000,000 denarë dhe pritet të përfundojë deri në mes të vjeshtës. Kompleksi i dytë sportiv dhe argëtues do të ndërtohet përgjatë shtratit të lumit Sushicë në shtrirjen midis dy urave në vendbanimin Kalendaricë.

“Ky kompleks sportiv do të ketë fusha për sporte të vogla dhe një park dëfrimi do të ndërtohet për banorët më të rinj të vendbanimit dhe do të kushtojë 5,500,000 denarë. Me ndërtimin e këtij kompleksi sportiv, qyteti i Kërçovës do të ketë më shumë mundësi si për argëtim dhe sporte për të gjith gjeneratat e qytetarëve. Kontraktori i punimeve do të jetë kompania “Mirsat Komerc” nga fshati Çelopeci – thotë Ramiz Rexhepi, drejtor i Byrosë për Zhvillim Rajonal.

Ai paralajmëroi edhe ndërtimin e një sistemi të ri të furnizimit me ujë për fshatin Sërbicë, ndërsa uji do të sigurohet nga burimi pranë Novo Sellës.