Burimi ujor “Sasaj, Bunec”/ Ministria e Bujqësisë do të ndjekë zbatimin e kontratës koncesionare