Mbledhje e Komisionit kuvendor për Mbikëqyrje të Punës së ASK-së dhe Agjencisë së Zbulimit

Shkup, 10 shkurt – Komisioni kuvendor për Mbikëqyrjen e Punës së Agjencisë për Siguri Kombëtare (ASK) dhe të Agjencisë së Zbulimit sot do të mbajë mbledhje.

Anëtarët e këtij komisioni kuvendor do të shqyrtojnë kërkesën e Agjencisë për Siguri Kombëtare për dhënien e pëlqimit për emërimin e udhëheqësit të njësisë organizative për kontroll të brendshëm në Agjenci.