Donçev: Trajtimi për të gjithë personat e diagnostifikuar me Kovid-19 bie në barrë të FSHM-së