Më 25 shkurt mbahet seminari njëditor për trajnerë