De Biasi: Gjesti i Shqipërisë, shembull i madh botëror