Qytetarët do të mund të shkyçen nga sistemi i ngrohjes, nëse dëshmojnë se do të ngrohen në mënyrë më efikase