Kërkohet inspektim mbi klinikat private rreth çështjes së abortit