Tërmkolli: Puna e parë e Osmanit ka qenë përkthyese e Thaçit