Workshopet e para indentifikojnë sfidat të cilat i presin startupet e Uplift Albania