Rrënohet objekti i ndërtuar pa leje në tokë komasative