Lista e votuesve, qytetarët mund t’i kontrollojnë të dhënat e tyre

Shkup, 11 gusht – Qytetarët me të drejtë vote që duan të votojnë në zgjedhjet lokale të caktuara për më 17 tetor, tani do të mund të kontrollojnë të dhënat e tyre në Listën e Votuesve përmes faqes së internetit të Komisionit Shtetëror Zgjedhor (KSHZ). – www.sec.mk ose në https://izbirackispisok.gov.mk/.

Zyrtarisht, inspektimi publik i Listës Zgjedhore për zgjedhjet do të fillojë më 21 gusht dhe do të zgjasë deri më 9 shtator. Atëherë KSHZ-ja do të inspektojë të dhënat e reja në Listën e Votuesve, të cilat do të përdoren në ditën e zgjedhjeve.

Brenda këtij afati, qytetarët duhet të paraqesin kërkesën me shkrim për regjistrim, fshirje ose shtesë në Listën e Zgjedhore në njësitë rajonale ose zyrat e KSHZ -së ose t’i drejtohen në mënyrë elektronike Komisionit dhe të paraqesin dëshmitë e duhura.

Afati i fundit për përfundimin e Listës Zgjedhore me të gjitha ndryshimet, si nga qytetarët ashtu edhe nga partitë politike, është 24 shtatori, ndërsa Lista Zgjedhore duhet të nënshkruhet përfundimisht deri më 1 tetor.

Në zgjedhjet lokale këtë vit, për herë të parë, do të përdoren sistem dhe terminale për leximin e gjurmëve të gishtërinjve për të kontrolluar identitetin e qytetarëve. Më 8 gusht, MPB-ja e dorëzoi në KSHZ të dhënat e qytetarëve, përfshirë shenjat e gishtërinjve, duke respektuar kështu afatin ligjor prej 48 orësh pas shpalljes së zgjedhjeve lokale, të parashikuar në Kodin Zgjedhor.

Në lidhje me afatet, më 16 gusht mbledhja e nënshkrimeve të votuesve në procedurën e kandidimit fillon para zyrtarëve të KSHZ -së dhe para një noteri kompetent në formë të përcaktuar nga KSHZ –ja.

Paraqitësi i listës përcakton para të cilëve noterët do të mblidhen nënshkrimet publike dhe informon KSHZ -në, e cila publikon në faqen e saj të internetit një listë të noterëve publikë para të cilëve paraqitësit e listave mbledhin nënshkrimet. Shpenzimet për mbledhjen e nënshkrimeve para një noteri publik i bartë parashtruesi i listës. Çdo votues mund të japë nënshkrimin e tij për listat e shumta të kandidatëve për kryetar komune. Votuesit që dorëzojnë listën duhet të kenë të drejtë vote dhe qëndrim të përhershëm në territorin e komunës. Mbledhja e nënshkrimeve fillon më 16 gusht, ndërsa përfundon më 30 gusht deri në orën 00:00.

Kur parashtruesi i listës së kandidatit për kryetar komune është një grup votuesish, është e nevojshme të mblidhen të paktën 100 nënshkrime nga votuesit e regjistruar në çertifikatën nga Lista Zgjedhore për komunën deri në 10.000 banorë, në komunë nga 10.001 deri në 30.000 banorë të paktën 150 nënshkrime nga votuesit e regjistruar në çertifikatën nga Lista e Votuesve për komunën, në komunë nga 30.001 në 50.000 banorë të paktën 250 nënshkrime nga votuesit e regjistruar në çertifikatën nga Lista e Votuesve për komunën, në komunën nga 50.001 deri në 100.000 banorë të paktën 350 nënshkrime nga votuesit e regjistruar në çertifikatën nga Lista e Votuesve, për komunën mbi 100.001 banorë të paktën 450 nënshkrime nga votuesit e regjistruar në çertifikatën nga Lista e Votuesve, për komunën dhe në qytetin e Shkupit të paktën 1.000 nënshkrime nga votuesit e regjistruar në çertifikatën nga Lista e Votuesve në zonën e qytetit të Shkupit.

Listat e kandidatëve për anëtarë të këshillit dhe listën e kandidatëve për kryetar të komunës, përfaqësuesit e autorizuar të propozuesve i dorëzojnë në KSHZ.

Listat e kandidatëve për anëtarë të këshillit të Qytetit të Shkupit dhe listën e kandidatëve për kryetar të Qytetit të Shkupit, përfaqësuesit e autorizuar të propozuesve i dorëzojnë deri tek komisionet zgjedhore të Qytetit të Shkupit jo më vonë se me 11 shtator, deri në orën 00:00 – 35 ditë para zgjedhjeve.