Çuçi për trajtimin e mbetjeve shtazore: Investimi shmang rrezikun për qytetarët