Mukoski Për gabimin e pavetëdijshëm më 27 prill e pagova vet