Shoqata e Shkrimtarëve në Amerikë kundërshton çmimin Nobel për austriakun