Jankoviq: Të gjithë dëshirojmë të bëheni anëtare e barabartë deri në Samitin në Londër