Abelard Tahiri: Gjyqësori ka marrë një dimension të ri e kuptimplotë gjatë​ dy viteve të fundit