Shtabin zgjedhor të PDSH-së do ta udhëheqë sekretari i përgjithshëm Sali Ajdini