Vazhdoi debati për ligjin për PP-në, Kuvendi do të punojë deri në shpërndarje