Shaljanët protestojnë sërish, bllokojnë rrugën Mitrovicë-Stantërg