LSDM publikon kandidatët edhe për 16 komuna

Shkup, 25 gusht – Deri më tani janë përcaktuar 51 kandidatë për kryetarë komune, sot shpallen kandidatët e rinj në 16 komuna

Në Prilep, ne do të fitojmë me Goran Sugareski
Në SvetiNikole, me Sasho Velkovski
Në Karposh, me Dushko Veskovski
Në Tetovë, me Hamdija Elezovic
Në Aerodrom, me Aleksandar Filipovski
Në Sopishtë, me Sasho Stojanovski
Në Jegunovcë, me Darko Blazhevski
Në Kavadar, me Goran Todorov
Në Kratovë, me Vlatko Bojkovski
Në Cheshinovë Obleshevë, me Goran Kërstev
Në Zrnovc, me Viktor Angelov
Në Ilinden me Alexandar Todorovski
Në DemirHisar, me Stevce Mitrevski
Në Novo Selë, me Zvonko Angelov
Në Veles, me Nenad Kociq
Në Bërvenicë, me Mirko Stojanovski

Të gjithë këta kandidatë janë favoritët bindës në zgjedhjet lokale. Kandidatë të afërt me qytetarët, të ndershëm, të përgjegjshëm, të shquar dhe të respektuar në komunitetet e tyre, punëtorë, me plane dhe zgjidhje konkrete, secili për komunën e vet.

LSDM ka ofertën më të mirë të personelit dhe programit. Ne do të fitojmë zgjedhjet lokale.

Makineria e LSDM -së është në funksion! Fitorja për të vazhduar përparimin e bashkive, për të vazhduar investimet, ndërtimin e rrugëve, kopshteve, spitaleve, shkollave, sistemet e furnizimit me ujë, rrugët.