Ljupço Nikollovski: Punojmë në largimin e dobësive sistematike të cilat i kemi detektuar

Shkup, 3 shtator – Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit mund të zhvillojë procedura vetëm kundër zyrtarëve aktualë derisa ata janë në detyrë. Këtu, duke i përfshirë gjykatësit, prokurorët dhe zyrtarët e tjerë të emëruar dhe të zgjedhur, ne kemi dobësi në sistem që duhet t’i eliminojmë përmes mënyrave dhe mjeteve të reja,” tha zëvendëskryeministri për Anti-Korrupsion Ljupço Nikovski, duke iu përgjigjur pyetjes së një gazetari në shtypin e sotëm konferencë. konferencë për promovimin e fushatës qeveritare “Tani gjithçka është publike, korrupsioni nuk shpaguhet”.

Deri më tani, theksoi Nikolovski, ne nuk kemi një procedurë të vetme të ngritur nga KSHPK.

“Pikërisht për këtë ne kemi shumë shembuj në procedurën penale dhe atë që ne po diskutojmë aktualisht në grupin e punës të Këshillit të Evropës, ku ata janë përfaqësues të të gjitha institucioneve, dobësitë nënvizohen, veçanërisht në procedurat penale ku nuk ka konfiskim të pronës. Kjo është arsyeja pse për herë të parë ne po fillojmë një nismë, një debat, ne do ta hapim këtë për publikun e gjerë për një konfiskim civil bazuar në analizat krahasuese që kemi bërë. Pra, konkretisht Qeveria bëri një analizë krahasuese me Këshillin e Evropës. Është një studim i plotë i të gjitha vendeve në rajon dhe BE dhe ne duhet të zgjedhim modelin e verifikimit dhe lehtësimit të konfiskimit. Ajo që ne si ekip po bëjmë është brenda kompetencave të sistemit dhe eliminimit të dobësive të sistemit të cilat i kemi zbuluar, dhe jo në pjesën e rasteve individuale për të cilat institucionet e sistemit duhet të veprojnë”, deklaroi Nikolovski.

I pyetur nëse do të ketë “mekanizëm për konfiskimin e pronës së një gjyqtari ose prokurori publik, nëse gjendet një rast ku ata kanë përfituar nga ngritja e një aktakuze ose dhënia e një aktgjykimi”, Nikolovski tha se në periudhën e ardhshme ata do të hapin një debat të gjerë mbi mekanizmat e shpallur.

Për atë deri ku është Ligji për konfiskimin e pronës dhe cilat institucione do të kontrollojnë dhe mbi çfarë baze, Nikolovski tha se mbështetja financiare, eksperte, teknike për Ligjin për origjinën e pronës është dhënë nga Këshilli i Evropës dhe tani grupi i punës ka draft propozim të cilin do ta prezantojë para Qeverisë.