Tommasi: Lojtarët janë gati të diskutojnë për pagat, por shëndeti është problemi kryesor