Autoshkollat protestojnë, ankohen se shteti i harroi (VIDEO)