U miratuan kreditë e para pa normë interesi në mbështetje të 136 kompanive të vogla dhe të mesme