Kumtesë e SPA lidhur me zgjedhjet për rektor të UCM

Shkup, 26 qershor 2020

Në dy muajt e fundit, Sindikata e Pavarur Akademike (SPA) në vazhdimësi e informon bashkësinë akademike të UCM, opinionin dhe institucionet për parregullsitë e shumta në procedurën për zgjedhjen e rektorit të UCM. Qëndrimi ynë ishte dhe mbetet se parregullsitë në procedurën për zgjedhjen e rektorit e rrezikojnë demokracinë e universitetit, i cili është themeli i autonomisë së tij.

Pas një seri peripecish në procedurën e zgjedhjes së rektorit, sot tre prej kandidatëve për rektor 1 u tërhoqën nga zgjedhjet e 26 qershorit. sepse “… UCM është privuar nga e drejta për të zgjedhur rektor në procedurë transparente, objektive dhe të drejtë. Profesorët dhe studentët janë penguar direkt të njihen me programet e kandidatëve, t’u parashtrojnë pyetje dhe debatojnë kandidatët
reciprokisht për të gjitha temat. Kolegët tanë janë penguar të marrin vendime bazuar në përcaktimin e informuar.”SPA mirëpret këtë vendim nga kandidatët për rektor”.

Ne nga SPA thellë besojmë se “AutonoMEDIAL e institucioneve të arsimit sipëror e përfshin edhe përgjegjësinë e anëtarëve të bashkësisë akademike ndaj bashkësisë shoqërore në të cilën vepron”.

Përgjegjësia jonë është të luftojmë kjo shoqëri që të jetë e lirë dhe demokratike. Ne besojmë se Universiteti “Shën Cirili dhe Metodi” në Shkup, institucioni më i vjetër i arsimit të lartë të vendit dhe komuniteti i tij akademik duhet të tregojnë se ata respektojnë “vlerat humanitare dhe demokratike në punën e tyre”.

Pikërisht ky ka qenë angazhimi ynë gjatë dy muajve të fundit. Prandaj, ne u bëjmë thirrje kolegëve, profesorëve dhe studentëve tanë, që të mos marrin pjesë në zgjedhjet e nesërme dhe të refuzojnë të jenë pjesë e mënyrës së paligjshme dhe jodemokratike të zgjedhjes së një rektori. Me këtë, thelbi akademik i UCM do të tregojë kujdes të vërtetë dhe gatishmëri për të luftuar kundër abuzimit të funksioneve dhe procedurave, veçanërisht kur vjen nga mjedisi i tij. Të vetëdijshëm për presionet e mundshme dhe kërcënimet e pasojave, veçanërisht mbi stafin më të ri të universitetit dhe studentët, ne kujtojmë ata që do të vendosin ende të paraqiten në zgjedhjet e nesërme që ata gjithmonë të shprehin mosmarrëveshjen e tyre me këtë proces, po aq të qartë dhe të paqartë për fletën e votimit.

Sindikata e Pavarur Akademike (SPA)