KSHZ: Nuk është përmbushur jehona në zgjedhjet për kryetar komune në Qendrën e Zhupës

Shkup, 20 prill – Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve (KSHZ) në seancën e sotme votoi konkluzion për rezultatet përfundimtare të Zgjedhjeve lokale që u zbatuan më 17 prill të këtij viti në Komunën Qendra e Zhupës, me ç’rast është konstatuar se nuk është plotësuar jehona e një të tretës së qytetarëve.

Në listën zgjedhore në Qendrën e Zhupës të regjistruar kanë qenë 7.077 persona si votues, në ditën e votimit kanë dalë për të votuar gjithsej 2.120 qytetarë, që është për 29.96 për qind e numrit të përgjithshëm të personave të regjistruar në territorin e komunës ndërsa kanë munguar 239 votues që zgjedhjet të jenë të suksesshme.

Në pajtim me ligjin, KSHZ në afatin e paraparë do ta njoftojë Qeverinë për rezultatet e zgjedhjeve./Zhurnal.mk