KSHZ do të debatojë për çmimin e reklamimit të paguar politik

Shkup, 6 gusht – Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve (KSHZ) sot do të mbajë seancë lidhur me çmimin e reklamës së paguar politike.

Në rend dite të seancës janë Propozim – udhëzimi për mënyrën dhe procedurën për përcaktimin e çmimit të arritur mesatar dhe çmimit më të ulët për reklamim të paguar politik dhe Propozim – vendimi për përcaktimin e çmimit të arritur mesatar për reklamim të paguar politik.

Anëtarët e KSHZ-së duhet ta shqyrtojnë edhe njoftimin nga MISHA për ndërmarrjen e nëpunësve shtetërorë.