Debati për ligjin e PP-së përfundoi, Kuvendi vazhdoi me seancën e 136-të