Debati i tretë i demokratëve: Të gjithë kundër Donald Trump