Komuna e Graçanicës hap tender për t’i furnizuar zyrtarët me veshje

Komuna e Graçanicës ka publikuar një njoftim për dhënje të kontratës.

Njoftimi i kësaj kontrate ka të bëj me “Furnizim të veshjeve për nevojat e zyrtarëve komunal”.

Derisa vlera e parashikuar sipas njoftimit është 7 mijë e 200 euro.

Afati për dorëzimin e ofertave, kërkesës për pjesmarrje është deri më 29.06.2020

Ndërsa, njoftimi është publikuar sot (25 qershor).

Image

Dokument