Komuna e Gjilanit me donatorët hapin puse për ujë të pijshëm

Kryetari i Gjilanit, Lutfi Haziri, ka marrë pjesë në hapjen e puseve të ujit të pijshëm në Lagjen e Rrushnajave, projekt ky që është financuar nga Qeveria e Kuvajtit, pas ndërtimit të “Fshatit Social” për fëmijët jetim, personat me nevoja të veçanta e deri te të moshuarit pa përkujdesje, gratë e sprovuara me dhunë në familje dhe qendrën edukuese.

Haziri tha se ky projekt është duke u realizuar në koordinim me përfaqësuesit e Kuvajtit në Kosovë, KRU ‘Hidromorava’ dhe Bashkësinë Islame në Gjilan, sepse uji është jetë dhe program kryesor ku jemi të fokusuar.

“Komuna e Gjilanit është e angazhuar maksimalisht me KRU “Hidromorava” për të stabilizuar gjendjen me furnizim me ujë të pijshëm dhe angazhimi është që nga viti i kaluar. Ne, me Bankën Botërore, e kemi bërë zgjidhjen afatgjate dhe projekti është miratuar në Washington nga bordi i drejtorëve para disa javësh dhe tani negociohet deri në ratifikim të marrëveshjes, për Gjilanin dhe Komunat në regjion. Ajo që na gëzon është mbështetja e parezervë e donatorëve nga Kuvajti, që kanë ndërtuar ‘Fshatin Social’ që është projekti kapital dhe unik në tërë territorin e Republikës dhe më gjerë. Hapja e këtyre puseve është zbutje e problemeve për Gjilanin në pjesën urbane. Në këtë lagje jemi në përfundim të projekteve të infrastrukturës, si në rrjetin e kanalizimit, ujësjellësit dhe asfaltimit të rrugëve”, ka thënë Haziri.

Mumin Morina, në emër të KRU ‘Hidromorava’, ka thënë se ky projekt është i rëndësishëm, sepse me këtë po bëhet më i lehtë angazhimi në zgjidhjen e problemit me furnizim me ujë, pas gjendjes së vështirë që ishte Gjilani që nga viti i kaluar, kur vendin e kaploi thatësia e madhe dhe mungesa e reshjeve.

Ndërsa në fjalën e tij, Iljaz Mustafa, ka falënderuar donatorin dhe është shprehur se kontributi në interes të përgjithshëm është me vlerë të madhe, ngaqë me këtë përfitues janë një numër i konsiderueshëm i qytetarëve.