Kompletim i terrenit sportiv në lagjen “Gazi Babë”

Dje dhe sot kanë përfunduar punimet për kompletimin me pajise dhe kushte në terrenin sportiv në lagjen Gazi Babë apo përballë Sh.F “Kongresi i Manastirit”.

Punimet përfshijnë riparimin e lojërave për fëmijë, vendosjen e një kosh të ri të basket-bollit, rregullimin e ndriçimit, vendosje e pajisjeve të reja për fitnes zonë dhe një sërë punimesh tjera të cilat mundësojnë zhvillimin e aktiviteteve fizike në kushte më të mira dhe me standard. ⛹️‍♀️⛹️‍♂️🏋️‍♀️🤾‍♀️