Rrezik për një Shpër.th.im tjetër vullkanik, policia vazhdon misionin