Tek anëtarët e një familjeje prej 10 rasteve pozitive vetëm një është me simptoma