“Paga e luftës”/Deri tani e kanë marrë këstin e dytë 63 344 punonjës të biznesit të vogël