Paketat e ndihmës financiare amortizuan me gati 40% papunësinë si pasojë e pandemisë