Më ftohtë në Berovë minus 11, ndërsa në Mavrovë 12 centimetra borë