Kështu do të duket një patentë-shofer ndërkombëtar

Zëvendësministri Bajram Gecja, tha se ky është një lajm i mirë për të gjithë qytetarët. Qe nga 1 tetori Agjencia e Regjistrimit Civil ka filluar me aplikimin për patentë-shofer ndërkombëtar.

Aplikimi bëhet në të gjitha Qendrat për Pajisje me Dokumente, sipas procedurave të përcaktuara në udhëzimin administrativ për përcaktimin e formës, përmbajtjes dhe procedurës së lëshimit të patentë-shoferëve ndërkombëtarë në Republikën e Kosovës.