Janë sanksionuar 256 vizitës për vizitje të shpejtë

Shkup, 27 gusht – Në kontroll aksioni në territorin e vendit sot Ministria e Punëve të Brendshme regjistroi 256 kundërvajtje për vozitje të shpejtë.

Siç in formojnë nga MPB, gjithsej 256 vozitës kanë lëvizur me shpejtësi mbi 50 kilometra në orë më shumë se e lejuara, ndërsa një automjet ka lëvizur me madje mbi 70 kilometra në orë mbi shpejtësinë e lejuar. Më pas, 115 vozitës e tejkaluan shpejtësinë në një vendbanim, ndërsa 141 jashtë vendbanimit.