Galeria e Ministrisë së Kulturës përzgjedh Programin Artistik për vitin 2020