Shahini: Për maturën shtetërore nuk do të ketë pyetje nga leksione të pazhvilluara në shkollë