Qeveria me Dekret e shtyu ekzekutimin e dënimit me burg për personat e dënuar deri në tre vite