Letrat kredenciale të nëntë delegacioneve nacionale mes të cilave edhe të Maqedonisë së Veriut, kontestohen në APKE