Malishevasit nuk janë ndryshe nga ju, jetojnë në rrethana më të ndryshme