Interneti, rol fuqizues në betejën kundër Covid-19

Interneti ka luajtur një rol kryesor në betejën e Kinës kundër Covid-19 në vitin 2020, me numrin e përgjithshëm të përdoruesve të regjistruar me kodin e shëndetit QR afër 900 milionë që nga shpërthimi, thuhet në një raport mbi zhvillimin e internetit të Kinës.

Kodet QR të shëndetit, kodet e gjenerimit automatik të përgjigjeve të shpejta, të caktuara për njerëzit si një tregues i statusit të tyre shëndetësor, u prezantuan nga një platformë kombëtare e integruar e shërbimit qeveritar midis përpjekjeve më të gjera të Kinës për parandalimin dhe kontrollin e epidemive, bën të ditur “Xinhua”.

Aksesi i bazuar në kod është realizuar në shumicën e pjesëve të vendit, me të dhëna të mëdha duke luajtur rolin e saj në kontrollin e Covid-19 dhe rifillimin e biznesit dhe prodhimit, sipas raportit statistikor të lëshuar nga Qendra e Informacionit e Rrjetit të Kinës në Internet.

Sipas raportit, deri në dhjetor 2020, përdoruesit e e-mësimit dhe përdorimit të shërbimeve shëndetësore në internet arritën në 342 milionë dhe 215 milionë, duke përbërë përkatësisht 34.6 për qind dhe 21.7 për qind të popullsisë totale që përdor internetin.

Raporti parashikon role të mëtejshme të internetit në rritjen e rimëkëmbjes ekonomike, sigurimin e funksionimit të shoqërisë dhe promovimin e bashkëpunimit ndërkombëtar për frenimin e Covid-19.