Intensifikohet zhvillimi teknologjik ne shkencat bujqësore

Akademia Kineze e Shkencave Bujqësore (CAAS) ka lëshuar një plan për promovimin e lëndëve kryesore gjatë Planit të 14-të Pesëvjeçar (2021-2025), duke synuar rritjen e risive shkencore bujqësore të vendit, njoftoi “Xinhua”.

Lëndët përfshijnë sigurinë ushqimore, ushqimin dhe shëndetin, ruajtjen e tokës së kultivuar, parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve, zhvillimin e gjelbër, makineritë inteligjente bujqësore, kërkimin bazë, hulumtimin kufitar dhe ndërdisiplinor, burimet e të dhënave dhe zhvillimin rajonal.

Deri në vitin 2020, shkalla e kontributit të zhvillimit teknologjik bujqësor në normën e rritjes ekonomike në Kinë ka arritur mbi 60 për qind dhe shkalla e mbulimit të varieteteve të përmirësuara të kulturave arrin mbi 96 për qind, tha presidenti i CAAS, Tang Huajun.

Përqindja e varieteteve të përmirësuara dhe kafshët, shpendët dhe produktet ujore të lokalizuara janë në rritje nga viti në vit, tha Tang, duke shtuar se shkenca dhe teknologjia janë bërë një nga nxitësit më të rëndësishëm të rritjes ekonomike bujqësore të vendit.

Në të ardhmen, CAAS do të fokusohet në zhvillimin e çështjeve themelore të kërkimit shkencor, duke përfshirë fiksimin biologjik të nitrogjenit, riprodhimin apomiktik, patogjenezën dhe mekanizmat e transmetimit të sëmundjeve të kafshëve, si dhe teknologjitë e fundit si redaktimi i gjeneve, biologjia sintetike, monitorimi i dëmtuesve dhe hershëm paralajmërim.

Ai gjithashtu do të përqëndrohet në zhvillimin e prodhimeve të drithërave me rendiment të lartë dhe me cilësi të lartë për të siguruar sigurinë ushqimore kombëtare.