Intensifikohet mbrojtja e trashëgimisë kulturore jomateriale

Kina ka prezantuar masa të reja për të forcuar mbrojtjen e trashëgimisë së saj kulturore jomateriale, duke përsosur sistemin e regjistrimit.

Kina parashikon një regjistrim mbarëkombëtar dhe përshpejtim të digjitalizimit të arkivave, përveç përdorimit të teknologjive moderne për regjistrimin e trashëgimisë kulturore jomateriale dhe zbatimin e sistemit të përfituesve të trashëgimisë jomateriale.

Dokumenti mbështet një përdorim racional të trashëgimisë kulturore jomateriale, duke inkurajuar integrimin e tij në turizëm mbi bazën e ruajtjes efektive, duke intensifikuar angazhimin për përhapjen dhe përhapjen e tij.

Udhëzuesi gjithashtu përmban dispozita për mbështetjen financiare për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore jomateriale, dhe qeveritë në nivel qarku dhe më lart inkurajohen të përfshijnë një sërë fondesh për ruajtjen e trashëgimisë kulturore jomateriale edhe në buxhetet e tyre.