Autoritetet Evropiane kërkojnë krijimin e një aplikacioni për gjurmimin e COVID-19 në nivel Evropian