Prag revolucioni në Federatën Spanjolle, Kasijasit i propozohet vendi i presidendit!